Egyetlen parancs van,
a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, 
gondolkodni, cselekedni, 
hogy mindennek a javára legyél."

-Weörös Sándor: A teljesség felé

 

<<  Június 2023  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3  4
  6  7  8  91011
18
2425
29  

 

Ökoiskola

 

http://tehetseg.hu

diákönkormányzatunk honlapja

Ének-Zene

Tehetségnap

Film, irodalmi és egyéb műalkotás pályázat

Készíts  a négy megadott zenére film, irodalmi, vagy egyéb műalkotást! Hogyan tudnád a zenét

tartalommal megtölteni?! (a zenei részleteket itt letöltheted: 1. 2. 3. 4.)

Hallgasd meg a zenéket, válassz ki egyet és ereszd el a fantáziádat, hogy a legjobbat hozd ki magadból!

Kreatív alkotómunkát kívánunk!

Határidő: március 31. péntek

Balogh Andrea, Kokas Nikolett, Fodor András

Ének-zene tárgy kötelező felszerelései

Minden évfolyamban tankönyv.

5-7. évfolyamig nagyalakú ének-zene (5 vonalas kottás) füzet.

8. évfolyamon bármilyen vonalas füzet jegyzeteléshez.

9-12. évfolyamig nagyalakú spirál füzet.

(10-12. évfolyamon az előző tanévben megkezdet spirál füzetet kell folytatni.)

 

Egyházi ének tárgy kötelező felszerelései

Mind két évfolyamon (5-6. osztályok) nagyalakú ének-zene (5 vonalas) füzet,

egyházi ének tárgynak címkézve. A tantárgyból külön tankönyv nincs.

Zenetörténet segédanyag

Érettségizőknek, vizsgázóknak

 

Az anyag itt letölthető.

Zenetörténet témakörök 11. évfolyam

(tételek a történelem vizsgához)

 

1. Magyar népzenei alapismeretek

kik voltak a 20. sz. kiemelkedő népzenegyűjtői

a régi és új stílusú legfontosabb jellemzői

(dallamív, sorszerkezet, hangterjedelem, ritmika)

 

2. A reneszánsz zenéje

a korszak legfontosabb zeneszerzői

a négy zenei szerkesztésmód magyarázata kottakép segítségével

(homofón, polifón, imitációs, ellenpontos)

 

3. Barokk zene műfajai

a korszak legfontosabb műfajai

a barokk Concerto jellemzői, az oratórium

 

4. Az opera

a műfaj kialakulása, operaszerzők nevei

az opera zenei részei (recitativo, ária, duett, tercett, kórus, nyitány)

 

5. Barokk zene

zenei barokk dátumok, mit jelölnek ezek az évszámok

barokk szó jelentése, mire utal az elnevezés, stílus jellemzői

Bach a Tamás templom karnagya

 

6. A bécsi klasszicizmus

korszak zeneszerzői, klasszicizmus jelentése,

magyar vonatkozásai Haydn, Beethoven életének

 

7. A szimfónia

szó jelentése, kihez köthető a műfaj kialakulása, tételrendje,

a menüett, a szimfonikus zenekar

 

8. Históriás ének

mi a históriás ének, énekek jellemzői

Tinódi Lantos Sebestyén

 

9. Zenei romantika

romantikus zene korszakai

korszak jellemző témakörei (társművészetekben is)

romantika korának legfontosabb zeneszerzői (lehetőleg a korszakokhoz sorolva)

 

10. Verbunkos zene

a stílus kialakulása, elnevezés eredete, stílus jellemzői

Brahms magyar zenei kapcsolatai, magyaros zenéi

 

11. Magyar zene a 19. században

zenei intézmények (Erkel alapításában)

a nemzeti himnusz, Erkel élete röviden, Bánk bán történet ismertetése

 

12. Európai nemzeti romantika

nemzeti romantikus zene szerepe, fontos műfajai

a korszak zeneszerzői (szerző neve, nemzetisége)

Cseh nemzeti romantika

 

13. Zeneelméleti alapismeretek (írásbeli)

szolmizációs hangok, a dúr hangsor, a moll hangsor, hangközök elnevezése,

az abc-s hangok, ritmusjelek, képletek

 

Fodor András szaktanár